Nógrádi Zoltán- elnök-igazgató

Btc centar

Tartalom

  btc centar

  A mellékelt javaslat a megállapodáshoz csatolt, a Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyv a továbbiakban: a jegyzőkönyv megkötésének jogi eszköze. Csatlakozási okmánya értelmében Horvátország csatolt jegyzőkönyvek útján csatlakozik az Európai Unió és tagállamai által aláírt vagy megkötött nemzetközi megállapodásokhoz.

  btc centar

  A jegyzőkönyv felveszi Horvátországot e megállapodás szerződő felei közé. A megállapodás és a záróokmány szövegének horvát nyelvű változata a megállapodás egyéb nyelvű változatára vonatkozókkal megegyező feltételek mellett válik hitelessé. A jegyzőkönyvet A Bizottság felkéri a Tanácsot, hogy az Európai Unió és tagállamai nevében kösse meg a jegyzőkönyvet.

  btc centar

  Az Európai Parlament felkérést kap arra, hogy adja egyetértését a jegyzőkönyvhöz. A fenti cikk alapján az ilyen csatlakozás esetén egyszerűsített eljárás alkalmazandó, amelynek keretében a jegyzőkönyvet a tagállamok btc centar egyhangúlag fellépő Tanács és az érintett harmadik ország képviselője írja alá.

  btc centar

  Kelt Brüsszelben, az elnök 1 HL L